Nøgle
Nøglen koster 50 kr. og købes i klubbens Webshop Ad

Adgang til anlægget:

Ry Tennisklubs baner ligger ved Ry Hallen Thorsvej 32B, og der er gode parkeringsmuligheder. 
 
Du skal have en nøgle for at kunne komme ind til anlægget.
Du køber en nøgle via shoppen på klubbens hjemmeside.   

Banerne er alle spillers ansvar:

Læs her hvad du skal gøre:   

Efter spil
Vi vil gerne, at du blev 5-min. længere, lyder et kendt reklameslogan. Det passer næsten på tennis, dog er forskellen at de 5 min., vi taler om, er de sidste min. af din booking af banen.
 
Og hvorfor så det?
Jo fordi, banen skal holdes vedlige og det er en medlemopgave.
Hvad forventer klubben, du bør gøre?
 
Baneoverfladen:
1. Evt. huller i overfladen skal fyldes op og stampes med foden, - må gerne foregå, mens du spiller.
2. Ved større overfladeskader kan en skraber være nyttig - står langs midterhegnet.
3. Herefter skal der fejes med slæbenet HELT ud til hegnet, fordi ukrudt/græs eller tager over ganske hurtigt. PAS på ikke at "køre" ind i linjeafslutningerne med slæbenettet. Derved risikere du let at du trækker hele linjen op fra banen - kig efter linjeafslutninger, som kan stikke op over gruset.
4. Hæng slæbenettet på plads oven på midter-hegnet - og ikke oven i en af de faste vandsprederne.
 
Vanding:
1. Er banen lys i farven og tør/støvende, skal der vandes, måske også før/under spil. Brug her "brandslangen" og giv hver banehalvdel en 3-5 min.. For ikke at falde i slangen, bedes du hægte den op ved sprederen i den høje del af midterhegnet nede ved baghegnet.
2. Banerne kan også vandes med de faste spredere langs hegnet: Tænk her på evt. naboer, tøj på bænken mv.. Der er kun tryk nok til, at der kan vandes én bane af gangen. VIGTIGT: Vær sikker på at du får lukket helt for vandet, når du er færdig så vandspil minimeres.
OBS! Banerne vandes automatisk hver nat, så spil ikke efter midnat :-)
 
Linjerne/stregerne:
1. Specielt ved tørre baner er der risiko for, at en linje går løs. Prøv at træde linjen ned - send mail på: baner@rytennis.dk og oplys bane nr. og hvilken linje, der er problemer med.
2. Alle linjer fastholdes med et særlig "søm*)" i hver ende. Linjen kan gå løs i den ene ende, og passer man ikke på, ligger den hurtigt oven på gruset. Går der en linje løs på denne måde, må du gerne skifte til en anden bane. Har du lært hvordan linjen kommer ned igen, er du velkommen, ellers giv snarest besked på baner@rytennis.dk. HUSK, jo mere linjen rykkes ud af banen, desto mere arbejde er der for dem, der skal reparere den.
*) Består af et stålrør sammenklamt i den ene ende, som bankes ned i niveau med baneoverfladen. Herefter strammes linjen op hen over røret, hvorefter et rustfrit spadeformet søm trykkes ned gennem linjen og videre ned i omtalte rør.
 
Med venlig hilsen
 
Kim Sørensen
Banechef