Nyheder

Generalforsamlingen 2010 blev afholdt den 28. okt. kl 18.45 i Ry Hallerens mødelokale.

Beretninger og regnskab godkendt.
Bestyrelsen havde genvalg af Elin Kristensen og Ole Nielsen, mens Dorte Kristiansen og Vagn Lauridsen fratrådte.
Bestyrelsen består desuden af Hanne Post og Sam Eyde.
Da ingen af de øvrige tilstedeværende ønskede at indgå i bestyrelsen, godkendte generalforsamlingen, at den for det kommende år kun består af fire medlemmer. Suppleantposterne kunne heller ikke besættes.
  
Her kan du se:
 
Invitation til ordinær generalforsamling og efterfølgende vinsmagning.

Torsdag den 28/10-2010 fra kl. 18.45 afholder vi ordinær generalforsamling i foreningen Ry Tennis Klub.
Mødet foregår i Ry Hallernes mødelokale.
Efter generalforsamlingen byder vi på vinsmagning v/ Peter Fries Bottke fra Vinoble Skanderborg, Adelgade 75. Smagningen vil blive afbrudt at en let buffet.
 
Tilmelding ikke nødvendig til generalforsamlingen, men til vinsmagningen.
Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke forudgående tilmelding, men ønsker du og evt. din ledsager også at deltage i vinsmagningen, skal du tilmelde dig her på portalen under Event. En evt. ledsager bedes nævnt i det tilhørende tekstfeltet, når du tilmelder under Event.
 
 
Bestyrelsen ser frem til en hyggelig aften med en god debat også gerne omkring tennis. Vi forventer generalforsamlingen er overstået på en times tid, men vi anbefaler man er med fra kl. 18.45.
Bemærk at vinsmagning mv. dækkes af foreningen.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering. 
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.
  7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer